Sparrenhof Golfbiljart Reglement


REGLEMENTEN VAN HET LEDENBEHEER.

ART. 1 AANSLUITING

1        Lidgeld bedraagt 30 euro.

2        Maximum 44 ingeschreven leden per seizoen.

3    Men is speelgerechtigd indien men zijn lidgeld betaalt heeft voor de aanvang van zijn eerste match.


 ART. 2AANSLUITING BESTAANDE LEDEN

1        Spelers die hun lidmaatschap wensen te verlengen, kunnen dit doen tot en met het jaarlijkse kermis tornooi.

2    Alle leden die zich na het kermis tornooi inschrijven zullen als nieuw lid worden gezien.

 

 ART. 3AANSLUITING NIEUWE LEDEN

1        Nieuwe leden die wensen deel te nemen aan de competitie kunnen tot en met 15/08 inschrijven.

2    Een nieuw lid is iemand die niet ingeschreven is als een bestaand lid. Een nieuw lid mag in het biljartseizoen voorafgaand op het nieuw in te schrijven seizoen geen top 10 gespeeld hebben in de A reeks of  top 2 gespeeld hebben in de B reeks van BC De Sparrenhofvrienden.

3    Nieuwe leden komen in de volgorde van inschrijving op een wachtlijst terecht.

4    Is de maximum bereikt, kan men op de wachtlijst blijven staan tot er een plaats vrij komt. Spelers op de wachtlijst kunnen ook deelnemen aan het kermis tornooi.


 ART. 4INSCHRIJVEN

1       Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier ingevuld af te geven in café Sparrenhof.


 ART. 5LIDGELD

1        De insteek in de biljart voor de competitiematchen en de toernooien komt uit de clubkas.

2    Elke speler wordt uitgenodigd op de jaarlijkse prijsuitreiking en kan genieten van een volledig menu voor speler en partner.

3    Alle vrouwen aanwezig op de prijsuitreiking krijgen een attentie aangeboden uit de clubkas.

4    De top 3 uit elke reeks krijgt mooie prijzen alsook de laatste plaats uit elke reeks.

5    De winnaar van het letterwaarden toernooi krijgt een mooie prijs.


 ART. 6  BEREIKBAARHEID LEDEN

Het bestuur moet steeds over het correcte telefoonnummer van het lid beschikken.

Bij verandering van het telefoonnummer moet dit steeds gemeld worden op onderstaand nummer!

Niet bereikbaar zijn na herhaaldelijk proberen = schrapping uit de competitie.


Kristof Bogaert – GSM:  0474/45.67.81


https://lh5.googleusercontent.com/Rl4YdggTAastAUR0YAMlvTDEDB4TwoYrqoZdIw0pApYxCPsuqqXuwUgmYub_UKC1NsyHCvSBjaoGNWiaq79pXfRdaLd9ZPfi14tsVYRRl6Jfgo0y1z4hQ4uu3GAhrXt6XwZB9CA

INTERNE COMPETITIEFORMULE


1.         Reeksen:

1.1.    Alle spelers worden verdeeld over een A en een B reeks.

1.1.1.    De A reeks bestaat elk seizoen uit 22 spelers.

1.1.2.    De B reeks bestaat uit het totaal aantal ingeschreven leden vermindert met 22.


2.    Verdeling per reeks:

2.1.    Nieuwe leden starten steeds in de B reeks.

2.2.    Leden op de voorlaatste en laatste plaats uit het eindklassement van de A reeks, starten het volgende seizoen in de B reeks.

2.3.    Leden op de eerste en tweede plaats uit het eindklassement van de B reeks, moeten het volgende seizoen starten in de A reeks.

2.4.    Wanneer er in de A reeks door het niet herinschrijven van bestaande leden, minder dan 22 spelers zijn, vullen de spelers in deze volgorde de A reeks aan. De voorlaatste speler van het eindklassement van de A reeks van het vorige jaar. De spelers 3,4,5,6,... uit het eindklassement van de B reeks. ( opmerking: De speler op de laatste plaats in de eindranking van de A reeks, moet altijd zakken )


3.         Competitie:

3.1.     Formule

3.1.1.    Een match of partij bestaat uit 2 takken.

3.2    Puntenverdeling

3.2.1.    De winnaar van een partij krijgt 3 punten.

3.2.2.    Bij gelijk spel krijgt ieder 1 punt.

3.2.3.    De verliezer van een partij krijgt 0 punten

3.3.    Rangschikking

3.3.1.    De rangschikking wordt opgemaakt volgens de hoogste punten per speler.

3.3.2.    Bij gelijk aantal punten gelden de volgende waardemeters in deze volgorde: Gewonnen matchen, matchen gelijk, Saldo ( gemaakte ballen - tegen gescoorde ballen )

3.3.3.    Indien er na het opmaken van de eindranking volgens bovengenoemde waardemeters, 2 spelers op dezelfde plaats staan en het gaat om een plaats in de top 3 of  om een voorlaatste ( enkel A reeks ) of laatste plaats, zal er een testmatch beslissen over de eindranking voor de betreffende personen. ( een testmatch wordt gewonnen met 2 takken )

3.4.    Afwezigheden

3.4.1.    Een match wordt bij afwezigheid verloren met een forfait van 2 – 0

3.4.2.    Een forfait geven met verwittiging wordt verloren met 2 - 0 ( 0 ballen, 0 takken )

3.4.3.    Een forfait geven zonder verwittiging wordt verloren met 2 - 0 ( -10 ballen, -2 takken )

https://lh6.googleusercontent.com/7VQh_ag0alJiab-zVDitT_E44u1t6cW3_n9yhzx_bkSsLOYViNdzG-9hkQ7nEBGES1cOBE6EY-9sBEtC0GwYYGyEaXtCnXR2inMSvteKoCszG7J3Pe66fYnpCa-Uznh4kj5Og5U


HUISREGELS


1.         De verliezer betaalt:

De speler die een match verliest, betaalt zijn tegenspeler en de wedstrijdleider een consumptie.


2.         Wedstrijdballen:

2.1.     De spelers zijn zelf verantwoordelijk bij aanvang van hun partij om te controleren of de matchballen op de biljart liggen. Ze hebben het recht de matchballen te vragen aan de lokaalhouder.

2.2.     Wil 1 der beide spelers met de matchballen spelen, moet er met de matchballen gespeeld worden.

2.3.     Eens de match gestart, kan niet meer gewisseld worden!


3.         Aanwezigheden:

3.1.    Een speler dient aanwezig te zijn op zijn vooraf aangeduid speeluur met een tolerantie van 15 minuten te laat. Kan een speler niet aanwezig zijn, moet deze steeds de organisatie en zijn tegenspeler verwittigen!

3.2.     Is de speler niet aanwezig op zijn aangeduid speeluur zonder verwittiging, wordt de match als vergeten beschouwd. ( zie punt 3.4. )

3.3.     Is de speler niet aanwezig op zijn aangeduid speeluur met verwittiging, wordt de match als belet beschouwd. ( zie punt 3.5. )


3.4.     Vergeten

3.4.1.    Een match wordt als ‘vergeten’ beschouwd wanneer een der beide spelers niet aanwezig is op het vooraf bepaalde speeluur met tolerantie van 15 minuten te laat en dit ZONDER VERWITTIGING.

3.4.2.    Een speler die zijn match ‘vergeten’ is, verliest de match.

3.4.3.    Een speler mag slechts 4 ‘vergeten’ matchen in 1 seizoen verzamelen. Bij een 5e keer ‘vergeten’ volgt een schrapping uit het klassement.

3.4.4.    Wanneer beide spelers de match ‘vergeten’, verliezen beide spelers de match.


3.5.     Belet

3.5.1.     Een match wordt als ‘belet’ beschouwd wanneer een der beide spelers niet aanwezig kan zijn op het vooraf bepaalde speeluur met tolerantie van 15 minuten te laat en dit MET VERWITTIGING.

3.5.2.     Kan een speler niet aanwezig zijn op zijn vooraf aangeduide speeluur, moet hij dit steeds melden vóór de aanvang van zijn match!

3.5.3.     Een speler die wegens ‘belet’ zijn match niet kan spelen, heeft de mogelijkheid om de match op een andere datum te spelen. ( zie ‘vervroegd of uitgesteld spelen’ in punt 3.6. )

3.5.4.     Is een match wegens belet niet gespeeld voor aanvang van zijn volgende speelavond, wordt de match verloren door de speler met belet.


3.6.     Vervroegd of uitgesteld spelen.

3.6.1.     Een speler heeft de mogelijkheid zijn matchen van een speelavond vervroegd of uitgesteld te spelen. Dit met een beperking van maximum 3 speelavonden per seizoen.

3.6.2.     Een match vervroegd of uitgesteld spelen kan tot en met 18u30 van de speelavond volgend op de uitgestelde speelavond.

3.6.3.    De laatste match van het seizoen kan enkel en alleen vervroegd gespeeld worden!

3.6.4.     Een match vervroegd of uitgesteld spelen kan enkel en alleen wanneer de tegenspeler akkoord gaat. Gaat een tegenspeler niet akkoord om een match vervroegd of uitgesteld te spelen, blijft de officiële datum gelden.

3.6.5.     Een match vervroegd of uitgesteld spelen kan enkel en alleen ‘officieel’ als het bestuur op de hoogte is gebracht volgens het reglement. ( zie punt 3.7 ) Indien het bestuur niet op de hoogte is gebracht, is er bij een dispuut geen reglement om op terug te vallen. Het bestuur zal in deze situaties een beslissing nemen na een vergadering.

3.6.6.    Indien een match niet gespeeld is op de officiële speelavond ( en uur ) en het bestuur niet volgens punt 3.7 op de hoogte is gebracht, wordt er toch een vervroegde of uitgestelde speelavond bijgeteld bij de maximum van 3 speelavonden van de betreffende speler.


3.7.    Wat te doen om een match vervroegd of uitgesteld te spelen?


1. Bel jouw tegenspeler, vraag hem of hij de match vervroegd of uitgesteld wil spelen. Indien akkoord, spreek een datum en uur af waarop de match gespeeld zal worden.

2. Sms 0474/45.67.81 en geef de datum, speler en uur door.

3. Het bestuur zal via sms bevestigen aan beide spelers dat de match ‘officieel’ wordt verzet naar een nieuwe speelavond. De tegenspeler heeft dan nog 24uur de tijd om dit te betwisten. Zonder betwist, is de nieuwe datum ( en uur ) officieel voor beide spelers.


4.0. ALGEMEEN SPEELREGLEMENT


Wij gebruiken het speelreglement van de Belgische Golfbiljartbond. Te vinden op de website: http://www.bgbgolfbiljart.be/reglementen/


5.0. LETTERWAARDE

LETTERWAARDE:

BC De Sparrenhofvrienden erkent enkel de letterwaarden A, B, C en NA

TOEKENNEN VAN EEN WAARDERINGSLETTER AAN NIEUWE SPELERS:

- Nieuwe spelers krijgen een waarderingsletter NA.

- De waarde van nieuw aangesloten leden wordt na 1 seizoen gespeeld te hebben berekend.

  

BEKENDMAKEN VAN DE NIEUWE WAARDERINGSLETTER:

- Na afloop van ieder competitiejaar wordt de nieuwe waarderingsletter berekend. Alle matchen, gespeeld in de competitie, komen in aanmerking volgens onderstaande tabel. Met forfait gewonnen takken komen niet in aanmerking.

- De winnaar van een rankingtoernooi stijgt een letterwaarde ondanks zijn letterwaarde verworven op basis van de competitie resultaten.

- Men kan maximum 1 letterwaarde stijgen of dalen in 1 seizoen.


BEREKENINGSFORMULE OP BASIS VAN GEWONNEN COMPETITIETAKKEN:

Letterwaarde

A Reeks

B Reeks

A

Vanaf 45%

vanaf 90%

B

0% tot 44,99%

50.01% tot 89,99%

C

0% tot 50.00%


FORMULE:

AANTAL GEWONNEN TAKKEN x 100

AANTAL GESPEELDE TAKKEN


* De percentages van de letterwaarden kunnen elk moment worden aangepast door de organisatieLetterwaarde Toernooi


Algemeen:

- Elk jaar wordt er voor elke letterwaarde ( A, B, C ) een toernooi georganiseerd. Iedere speler met een uitnodiging voor dit toernooi, kan zich inschrijven op de vooraf opgegeven datum.

- Het toernooi start start om 19uur. Voorinschrijving is mogelijk, maar iedere speler dient ten laatste om 20uur aanwezig te zijn. Zoniet verliest men zijn match.


Toernooivorm:

- Elke match wordt in 1 tak beslist tot men met slechts met 8 spelers over blijft. Vanaf 8 spelers wordt een match gewonnen wanneer een speler 2 takken heeft gewonnen.

- De winnaar van elke match gaat door naar de volgende ronde.

- De winnaar van de finale mag zich ranking kampioen in zijn letterwaarde noemen.


Reglement:

- Alle regels van de gewone competitieformule gelden.


Prijzen:

- De winnaar ontvangt zijn prijs op de jaarlijkse souper.