Via deze weg willen we alle spelers uit de A reeks er attent op maken dat vanaf heden Camiel Maessens geschrapt zal worden uit de A Reeks competitie 2013. 

 

Na een 3e opeenvolgende forfait zonder kennisgeving, heeft het bestuur van B.C. De Sparrenhofvrienden beslist om over te gaan tot een schrapping uit het klassement. 

Gelieve alle spelers rekening te houden met het feit dat de matchen tegen Camiel niet meer meetellen voor het klassement.